Главная » Корхона хакида » Янгиликлар » “Qizilqumsement” АЖ акциядорлари диққатига

“Qizilqumsement” АЖ акциядорлари диққатига

“Qizilqumsement” АЖ акциядорлари диққатига

“Qizilqumsement” АЖнинг навбатдаги 2014 йил якунларига бағишланган акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида

 

Жамиятнинг номи ва жойлашган ери (почта манзили): “Qizilqumsement” АЖ, Навоий вилояти, Навоий -3, ин.210103;

Умумий йиғилиш ўтказиладигган сана, вақт ва жой: 2015 йил 12 май, соат 1100, Навоий вилояти, Навоий -3, “Qizilqumsement” АЖ мажлислар зали, акциядорларни рўйхатга олиш соат 1000 дан 1100 гача;

Жамият акциядорлари реестри тузиладиган сана: акциядорлани хабардор қилиш учун -27.04.2015й., акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш учун – 06.05.2015й.;

Умумий йиғилиш кун тартибига киритилган масалалар:

 

1) Саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш;

2) Кузатув кенгашининг 2014 йил натижалари буйича ҳисоботини тасдиқлаш; 

3) Бош директорнинг 2014 йил буйича ҳисоботини тасдиқлаш; 

4) Ташқи аудитор ва Тафтиш комиссияси хулосаларини қабул қилиш;

5) 2014 йил балансини тасдиқлаш; 

6) 2014 йил фойдасини тақсимлаш;

7) Ўтган йилларда акциядорлар томонидан олинмаган, муддати ўтган дивидендларни жамият тасарруфига ўтказиш;

8) Жамият ташкилий тузилмасини тасдиқлаш;

9) Бош директорни сайлаш;

10) 2015 йилга мўлжалланган Бизнес-режани ва смета харажатларини тасдиқлаш;

11) Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш;

12) Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш;

13) 2015 йилга ташқи аудиторлик ташкилотини сайлаш ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдорини белгилаш;

14) Корхона устав фондини кўпайтириш(капитализация қилиш);

15) Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш;

16) Жамиятнинг янги таҳрирдаги ички низомларни тасдиқлаш;

17) Кузатув кенгаши қарорларини тасдиқлаш.

 

2015 йил 1 январ холатида «Qizilqumsement» АЖ балансининг асосий кўрсаткичлари 

 

Актив минг сўм Пассив минг сўм
Асосий воситалар (қолдиқ виймати) 266 572 025 Устав капитали  447 516 900
Номоддий активлар (қолдиқ виймати) 2 548 102 Қўшилган капитал  593 499
Узоқ муддатли инвестициялар 2 187 520 Захира капитали  139 516 593
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар 23 850 144 Тақсимланмаган фойда  323 196 333
Капитал қуйилмалар  31 099 796 Мақсадли тушумлар  923 304
Узоқ муддатли дебиторлик  93 705 364 Узоқ муддатли банк кредити  9 769 175
Товар-моддий заҳиралар 298 019 252

Келгуси давр харажатлари

ва тўловлари учун заҳиралар

 -
Келгуси давр харажатлари 369 312 Жорий мажбуриятлар  79 562 714
Дебиторлар 57 267 073 -  -
Пул маблағлари 26 694 944
Қисқа муддатли инвестициялар 198 861 431
Бошқа жорий активлар 3 555
Баланс  1 001 178 518  Баланс  1 001 078 518

 

Молиявий натижалари

 

Баланс кўрсатгичлари 2008 йил 17 июндаги 00381-сонли лицензияси асосида иш юритувчи “TRANS-AUDIT-A” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан тасдиқланган. 

Маҳсулот сотишдан соф тушум 919 177 096
Маҳсулотларни сотишдан ялпи фойда 507 706 712
Даромад солиғини тўлагунга қадар фойда 401 308 059
Ҳисобот даврининг соф фойдаси  176 141 502

 

 

Қўшимча маълумотларни “Qizilqumsement” АЖнинг қимматли қоғозлар бўлимидан олишингиз мумкин. Тел. +998792298304.

Чоп этиш

МАХСУС ИМКОНИЯТЛАР

Кўриниш

A
A
A

Шрифт ўлчами

0% га катталаштириш